دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


 
img_yw_news
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸

کارگاه "چالشهای اخلاقی و سورفتار علمی در پژوهش و مقاله نویسی"

 برگزاری کارگاه" Misconduct "ویژه اعضای هیات علمی ..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸

کارگاه مهارتهای بالینی

برگزاری کارگاه مهارت بالینی ویژه دستیاران ..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸

کارگاه مهارتهای بالینی

برگزاری کارگاه مهارت بالینی کارآموزان ..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸

جلسه EDO

برگزاری جلسه EDO مرکز ..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸

کارگاه مهارتهای بالینی

برگزاری کارگاه مهارت بالینی ویژه کارآموزان مرکز ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه